BENZ 560 sel วางเครื่อง 1jz ระบบหัวฉีด

 งานติดตั้งระบบแก๊ส
ทดสอบอัตราเร่งอัตราสิ้นเปลือง


เมื่อกด Play แล้วให้กด Pause (หยุดชั่วคราว)
รอโหลดเสร็จสักครู่ เพื่อคุณภาพวีดีโอที่ต่อเนื่อง


หมายเหตุ

ถ่ายทำใน เดือนพฤศจิกายน 2550

สอบถามข้อมูลการติดแก๊สได้ที่ (สายด่วน 24 ชม.)
085-347 2138 ,086-337 8045 ,086-337 4381-2

กลับสู่เมนู J-Morter

คลิกดูแผนที่มายัง PTC GAS